ĐĂNG KÝ XĂM NGAY

GIẢM TỚI

50%

ĐĂNG KÝ NGAY
NHẮN TIN ZALO
ấn vào đặt GRAB

Giá Hình Xăm Nhỏ – Small Tattoo – Tungletattoo.com

Mỗi shop đều có giá căn bản khác nhau , không tiệm nào giống nhau , tùy do tay nghề và kỹ năng giao tiếp chúng ta sẽ cố gắng thống nhất được giá cụ thể . Nay Tùng sẽ chia sẻ vài mức giá căn bản tại tiệm Tùng Lê Tattoo Studio 

Hình Xăm chữ về gia đình

Hình xăm chữ về gia đình

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hình xăm chữ về bản thân

Hình xăm chữ về chính bản thân  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hình xăm chữ tích cực

Hình xăm chữ mang ý nghĩa về sự tích cực

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Hình Xăm chữ về người yêu thương

Hình xăm chữ về sự yêu thương

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hình xăm chữ phối hình ảnh và số

Hình xăm chữ kèm theo hình ảnh hoặc những con số

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hình xăm chữ nghệ thuật

Hình xăm chữ thiết kế 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Hình Xăm chữ phối cùng màu

Hình xăm chữ có màu sắc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hình xăm chữ về châm ngôn - cuộc sống

Hình xăm chữ về châm ngôn cuộc sống

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hình xăm chữ ở mọi vị trí cơ thể

Hình xăm chữ và các vị trí 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ảnh đại diện Tùng Lê Tattoo Studio

Tùng Lê Artist

” Thiết Kế Hình Xăm , Sửa Hình Xăm , Che Thẹo Xẹo , Xăm Màu Da , Xăm Tóc , Voice tattoo , Xăm Dạ Quang  “

tattoo do tùng lê thực hiện

Leave a Reply