Mọi người đừng huyễn hoặc bản thân bằng chiếc vỏ bọc mượn được từ hình xăm để trở thành một con người khác hay tài lộc, may mắn sẽ tới. Việc tùy tiện xăm lên cơ thể bất cứ hình thù gì không đúng còn gây hại đến vận của chính mình. Có người xăm hình xong làm gì cũng gặp rắc rối, khó khăn, nặng có khi bị tai nạn phạm đến thân thể. Muốn có tài lộc, vận hạn không xảy ra bản thân cần luôn nỗ lực lao động, đồng thời làm điều thiện.

Leave a Reply