ĐĂNG KÝ XĂM NGAY

GIẢM TỚI

50%

ĐĂNG KÝ NGAY
NHẮN TIN ZALO
ấn vào đặt GRAB

Hình Xăm Nhỏ – Small Tattoo – Tungletattoo.com

Small tattoo ( Hình Xăm NHỏ ) căn bản có thể đặt hầu như được hết tất cả các vị trí trên cơ thể , và hình xăm nhỏ không kén vị trí . Nay Tùng sẽ chia sẻ vài vị trí đẹp mà các bạn nên tham khảo nhé – Tùng Lê Tattoo Studio – có vài vị trí độc lạ Sg thì tùng sẽ lấy từ internet về cho các bạn tham khảo luôn

mình sẽ ghi nguồn rõ với những hình từ internet “ !

Hình Xăm nhỏ vị Trí tay và bàn tay

Hình Xăm nhỏ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hình xăm nhỏ vị trí cổ

Hình Xăm nhỏ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Hình Xăm nhỏ vị trí eo , Hông

Hình Xăm nhỏ vị trí eo , Hông

Hình xăm nhỏ vị trí eo , hông ! bạn có thể đặt rất nhiều chủ đề , phù hợp cho nam và nữ !

hình xăm nhỏ vị trí chân

Hình Xăm nhỏ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hình xăm nhỏ vị trí lưng

Hình Xăm nhỏ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Hình Xăm nhỏ vị trí ngực

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hình xăm nhỏ vị trí cánh tay

Hình Xăm nhỏ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hình xăm nhỏ xương quai xanh

Hình Xăm nhỏ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Hình Xăm nhỏ sau cổ

Hình Xăm nhỏ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hình xăm nhỏ Màu sắc

Hình Xăm nhỏ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hình xăm nhỏ thiết kế

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hình xăm nhỏ vị trí vai

Hình Xăm nhỏ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ảnh đại diện Tùng Lê Tattoo Studio

Tùng Lê Artist

” Thiết Kế Hình Xăm , Sửa Hình Xăm , Che Thẹo Xẹo , Xăm Màu Da , Xăm Tóc , Voice tattoo , Xăm Dạ Quang  “

tattoo do tùng lê thực hiện

Leave a Reply