z2343005165579_91994de2099c7170413aed9afa96c31e-Sao-chep.jpg

Snake and Flowers Design Ideas Men

Hình Xăm Rắn  Và  Hình Xăm Hoa  

( Hình Thiết kế Design dựa theo ý tưởng và câu chuyện của khách ! )

tungletattoo.com – Hãy để chúng tôi vẽ câu chuyện bằng da của bạn

https://tungletattoo.com/portfolio/snake-my-design/

Hình Xăm Rắn Và Hình Xăm Hoa Vị Trí Bắp Chân Sau . ( Hình Design và thực hiện riêng cho khách theo yêu cầu ).Tổng thời gian thiết kế là 15 giờ – Mình hoành thành tác phẩm trong 5 giờ làm việc . Do chính tay Tùng làm !

Hits: 25

Category :

TATTOO BY TÙNG

Date :

28 Tháng Ba, 2023