z2407295959612_192fe1fed410ce3813678e4ca4ccdc2a-Sao-chep.jpg

Mẫu Hình Xăm Thiết Kế – Rắn Và Hoa (Design By Tungletattoo)

Hình Xăm Đẹp Dành Cho Nữ

Rắn and Hoa Free Hand

( Hình Thiết kế Design dựa theo ý tưởng của tui  ! )

tungletattoo.com – Hãy để chúng tôi vẽ câu chuyện bằng da của bạn

Mẫu Hình Xăm Thiết Kế - Hình Xăm Rắn Và Hình Xăm Hoa

Hình Này Mình vẽ freehand lấy ý tưởng từ bộ phim Hoa và Rắn của mấy anh trai Jờ Pen . Vị trí Eo Hông xuống đùi cho nữ , vẽ 4 lần làm 4 lần , thiết kế trong 30 giờ ,Hoành thành trong 35 giờ làm việc !

Hits: 5

Category :

TATTOO BY TÙNG

Date :

28 Tháng Ba, 2023