z2484940471635_1030e54e823acfd3e91a5846fd3e72bf-Sao-chep.jpg

Line Tattoo

Hình Xăm Đường Thẳng Ở Cổ Đến Cùi Chỏ  

( Hình Thiết kế Design dựa theo ý tưởng của khách ! )

tungletattoo.com – Hãy để chúng tôi vẽ câu chuyện bằng da của bạn

https://tungletattoo.com/portfolio/line/

Hình xăm Đường thẳng Vị Trí Cổ Đến Chỏ cho Nam . ( Hình Design và thực hiện riêng cho khách theo yêu cầu ).Tổng thời gian thiết kế là 1 giờ – Mình hoành thành trong 4 giờ làm việc .

Hits: 6

Category :

TATTOO BY TÙNG

Date :

28 Tháng Ba, 2023