57123446_2291687200890829_5146359590799015936_n.jpg

Hình Xăm Lông Công + Chữ + Chim ( Hình thiết kế )

Hits: 305

Category :

TATTOO BY TÙNG

Date :

20 Tháng Tư, 2019